8 West Lake  Addison, IL 60101

     OBYWATELSTWO

Polskie Obywatelstwo Chicago

Czy muszę potwierdzić polskie obywatelstwo?

Zdarza się, że odnowienie polskiego paszportu nie jest możliwe bez potwierdzenia obywatelstwa. Otrzymanie polskiego paszportu może być proste i polegać na złożeniu wniosku paszportowego, ale czasami konieczne jest potwierdzenie polskiego obywatelstwa.

 

Najczęściej dotyczy to:

 

A. osób urodzonych w Polsce, które przebywają z granicą i posiadają polski paszport z datą ważności do końca 2001 roku.

B. dzieci urodzonych poza Polską (np. w USA), które ukończyły 18 lat i których przynajmniej jeden rodzic jest Polakiem

C. osób polskiego pochodzenia, które starają się o polski paszport na podstawie polskiego obywatelstwa swoich rodziców lub dziadków

D. osób, które mają niezgodne dane osobowe, np. za granicą noszą inne imię i nazwisko niż wynika to z polskich rejestrów stanu cywilnego

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie i otrzymać decyzję potwierdzającą posiadanie polskiego obywatelstwa.

Nasze biuro służy fachową pomocą w wypełnieniu wniosku, prowadzeniu poszukiwań genealogicznych, zgromadzeniu

niezbędnych załączników i wykonaniu tłumaczeń dokumentów w języku obcym. W razie potrzeby dokonujemy również transkrypcji aktów stanu cywilnego, uznania rozwodów i zmian imion i nazwisk, tak aby końcowe dokumenty były wydane na właściwe, aktualnie noszone imię i nazwisko.

 

Poza potwierdzeniem istnieją również inne sposoby nabycia polskiego obywatelstwa, tj. przez jego nadanie, uznanie lub przywrócenie.

Zadzwoń i dowiedz się jakim trybem możesz uzyskać polskie obywatelstwo.


Można mieć więcej niż jedno obywatelstwo      

 Polskie obywatelstwo

 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym obywatelstwo jest paszport, dlatego 

osoby posiadające dwa obywatelstwa mogą mieć dwa paszporty.

 

 

Poszczególne państwa regulują sprawy obywatelstwa w różny sposób. Na przykład, obywatelstwo USA nabywa się na mocy prawa

ziemi, natomiast obywatelstwo polskie na mocy prawa krwi. Oznacza to, że obywatelstwo polskie nabywa dziecko, którego ojciec lub matka jest Polakiem w chwili jego urodzenia, natomiast obywatelstwo amerykańskie osoba urodzona na terenie Stanów Zjednoczonych.

 

Dochodzi więc do sytuacji, kiedy dziecko urodzone w USA z rodziców Polaków,

posiada polskie obywatelstwo od momentu urodzenia.

 

 

Wiele lat temu prawo dopuszczało przyjęcie tylko jednego obywatelstwa. Obecnie obowiązujące przepisy, w tym

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 poz. 161), pozwalają na posiadanie wielu.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nabycia obywatelstwa państwa obcego Polak posiada wobec

Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba mająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie innego obywatelstwa.

 

Z racji tego, że Polska należy do Unii Europejskiej, każdy Polak ma również obywatelstwo UE, które, między innymi, daje mu prawo

do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium każdego państwa członkowskiego UE.

 

 

Nasze biuro służy fachową pomocą i poradą na każdym

etapie potwierdzania polskiego obywatelstwa.

Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń 630.607.0460