8 West Lake  Addison, IL 60101              630.607.0460

     OBYWATELSTWO

Czy muszę potwierdzić polskie obywatelstwo?

Zdarza się, że przed złożeniem wniosku o nowy

paszport konieczne jest potwierdzenie

posiadania polskiego obywatelstwa. 


Najczęściej dotyczy to:


A. osób urodzonych w Polsce, które przebywają z granicą i posiadają polski paszport z datą ważności do końca 2001 roku.

B. dzieci urodzonych poza Polską (np. w USA), które ukończyły 18 lat i których przynajmniej jeden rodzic jest Polakiem

C. obcokrajowców polskiego pochodzenia, którzy starają się o polski paszport i posiadają więzy krwi z polskim przodkiem


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie i otrzymać decyzję potwierdzającą posiadanie polskiego obywatelstwa.

Nasze biuro służy fachową pomocą w wypełnieniu wniosku, prowadzeniu poszukiwań genealogicznych, zgromadzeniu

niezbędnych załączników i wykonaniu tłumaczeń dokumentów w języku obcym. W razie potrzeby, dokonujemy również

umiejscowień aktów stanu cywilnego, uznań rozwodów i zmian imion i nazwisk, tak aby decyzja potwierdzająca polskie

obywatelstwo była wydana na obecnie noszone imię i nazwisko.


Poza potwierdzeniem istnieją również inne sposoby nabycia polskiego obywatelstwa, tj. przez jego nadanie, uznanie lub przywrócenie.

Zadzwoń i dowiedz się jakim trybem możesz uzyskać polskie obywatelstwo.


Można mieć więcej niż jedno obywatelstwo      

 Polskie obywatelstwo


Podstawowym dokumentem potwierdzającym obywatelstwo jest paszport, dlatego 

osoby posiadające dwa obywatelstwa mogą mieć dwa paszporty.



Poszczególne państwa regulują sprawy obywatelstwa w różny sposób. Na przykład, obywatelstwo USA nabywa się na mocy prawa

ziemi, natomiast obywatelstwo polskie na mocy prawa krwi. Oznacza to, że obywatelstwo polskie nabywa dziecko, którego ojciec lub matka jest Polakiem w chwili jego urodzenia, natomiast obywatelstwo amerykańskie osoba urodzona na terenie Stanów Zjednoczonych.


Dochodzi więc do sytuacji, kiedy dziecko, urodzone w USA z rodziców Polaków,

posiada od momentu urodzenia podwójne obywatelstwo.



Wiele lat temu prawo dopuszczało przyjęcie tylko jednego obywatelstwa. Obecnie obowiązujące przepisy, w tym

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 poz. 161), pozwalają na posiadanie wielu.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nabycia obywatelstwa państwa obcego Polak posiada wobec

Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba mająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie innego obywatelstwa.


Z racji tego, że Polska należy do Unii Europejskiej, każdy Polak ma również obywatelstwo UE, które, między innymi, daje mu prawo

do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium każdego państwa członkowskiego UE.



Zachęcamy Państwa do odwiedzenia działu najczęściej zadawanych pytań.

Jeśli jeszcze są takie, na które nie znaleźliście tam odpowiedzi, prosimy o telefon lub zapraszamy do biura!

Nasze biuro służy fachową pomocą i poradą na każdym

etapie potwierdzania polskiego obywatelstwa.

Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń 630.607.0460