8 West Lake  Addison, IL 60101

     OFERTA

CO OFERUJEMY?

TŁUMACZENIA PISEMNE


SPRAWY URZĘDOWE


TŁUMACZENIA USTNE


POLSKIE OBYWATELSTWO


Biuro oferuje szeroki zakres usług tłumaczeniowych

oraz pomoc w sprawach urzędowych

dotyczących między innymi: rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w Polsce, uznawania rozwodów oraz potwierdzania polskiego obywatelstwa.

 

Jeśli masz zamiar uporządkować swoje dokumenty i nie wiesz od czego zacząć

– zadzwoń do naszego biura.

 

 Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z Polonią i znajomości obecnie obowiązujących przepisów znajdziemy rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

OFERTA

 

TŁUMACZENIA PISEMNE

 jest profesjonalnym biurem tłumaczeń w okolicach Chicago, posiadającym uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz „ATA-certified”

 • Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Orzeczenia rozwodowe, postanowienia sądowe, teksty prawnicze
 • Indeksy, dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa szkolne
 • Umowy, kontrakty, zaświadczenia
 • Listy prywatne i korespondencja służbowa

OFERTA


SPRAWY URZĘDOWE

 posiada aktualną wiedzę i duże doświadczenie w załatwianiu spraw urzędowych w Polsce.

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w Polsce
 • Uzyskiwanie polskiego obywatelstwa
 • Zmiana imion i nazwisk
 • Pełnomocnictwa, poświadczenia notarialne, Apostille
 • Uznawanie rozwodów z USA w Polsce
 • Sprawy spadkowe, w tym oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego

OFERTA


TŁUMACZENIA USTNE

 posiada uprawnienia certyfikowanego tłumacza sądowego, wpisanego do rejestru tłumaczy Illinois Supreme Court.

 • Postępowania sądowe, przesłuchania, składanie zeznań
 • Rozmowy w biurze imigracyjnym i urzędach
 • Spotkania, rozmowy, negocjacje

PRZYKŁADY SYTUACJI W KTÓRYCH POMAGAMY

REJESTRACJA URODZEŃ

I MAŁŻEŃSTW

Po kilku latach pobytu w USA wyszłam za mąż i urodziłam dwoje dzieci. Przy uzyskiwaniu amerykańskiego obywatelstwa zmienilam imię. W polskim paszporcie chciałabym mieć nowe dane i wyrobić paszporty dla dzieci, zwłaszcza, że starsze wybiera się na studia do Polski. Co zrobić? 

NIEWAŻNY POLSKI

PASZPORT

Przyjechałem do Chicago w latach 90. Byłem zajęty pracą i zdobywaniem amerykańskiego obywatelstwa. Nigdy nie sądziłem, że polski paszport będzie mi do czegoś potrzebny, ale teraz chciałbym go odnowić. Okazało się, że po tak długim czasie muszę potwierdzić posiadanie polskiego obywatelstwa.

CZY MÓJ ROZWÓD W USA

JEST WAŻNY W POLSCE?

Pobraliśmy się w Polsce, ale na obczyźnie przestało nam się układać i zdecydowaliśmy się rozstać. Rozwód przeprowadziliśmy w USA. Może z czasem zawrzemy nowe związki. Czy rozwiązanie małżeństwa powinnam zgłosić w Polsce? Jeśli tak, to w którym urzędzie? A może w sądzie?