8 West Lake  Addison, IL 60101

     PYTANIA

Pytania i odpowiedzi

REJESTRACJA AKTÓW STANU CYWILNEGO I UZNAWANIE WYROKÓW Z USA W POLSCE

Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego?

Umiejscowieniem nazywa się zgłoszenie urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodu, itp., które miało miejsce za granicą w urzędzie w Polsce.

Kto dokonuje umiejscowienia?
Jakie dokumenty są potrzebne do umiejscowienia?
Jakie dokumenty są potrzebne do uznania rozwodu w Polsce?
Czy rozwód uznaje sąd czy urząd stanu cywilnego?
Czy każdy rozwód ma poświadczenie prawomocności?
Co to jest „certified copy”?

POLSKI PASZPORT

Czy zawsze mogę odnowić mój polski paszport?

Tak, jeśli ważność paszportu wygasła po 1 stycznia 2002r. Jeśli paszport był ważny do końca 2001 roku należy najpierw potwierdzić polskie obywatelstwo.

Czy wniosek paszportowy muszę złożyć osobiście w Konsulacie?
Czy wniosek paszportowy mogę złożyć za pośrednictwem biura?
Kto potwierdza, że mam polskie obywatelstwo?
Gdzie mam złożyć wniosek o potwierdzenie polskiego obywatelstwa?
Mam polski akt urodzenia, czy to nie wystarczy do udowodnienia, że jestem Polakiem?
Co to jest nr PESEL?
Czy muszę posiadać zameldowanie w Polsce, żeby mieć polski paszport?

APOSTILLE

Co to jest Apostille?

Apostille to urzędowe poświadczenie dokumentu wydanego w danym kraju, który przedstawia się w urzędzie za granicą. Zastępuje ono stosowaną do 2005r. legalizację konsularną. Dołączanie klauzuli Apostille do dokumentu obowiązuje państwa, które są stronami Konwencji Haskiej z 1961r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).

Jak uzyskać Apostille w USA?
Gdzie mogę dostać Apostille w Chicago?
Czy mogę uzyskać Apostille korespondencyjnie?
Jakie dokumenty muszą być opatrzone klauzulą Apostille?
Czy podpis notariusza jest konieczny na dokumencie wymagającym apostilowania?
Czy pełnomocnictwo po polsku należy przetłumaczyć przed apostilowaniem?
Kiedy podpis notariusza nie jest potrzebny?
Czy notariusz publiczny i notariusz w Polsce mają taki sam zakres uprawnień?

POŚWIADCZENIA NOTARIALNE

Czy notariusz publiczny może wykonać tłumaczenie?

Notariusze publiczni są uprawnieni do uwierzytelniania podpisu danej osoby, nie do wykonywania tłumaczeń.

Czy notariusz podpisuje tłumaczenie?

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły w rozumieniu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego to osoba, która: ukończyła studia wyższe (przeważnie jest absolwentem filologii języka obcego); zdała egzamin z umiejętności tłumaczenia i złożyła ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości.

Do czego jest uprawniony tłumacz przysięgły?
Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
Jak sprawdzić, czy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym?
Czy tłumacz przysięgły ma specjalną pieczęć?
Czy każdy tłumacz w sądzie to tłumacz przysięgły?
Ile kosztują tłumaczenia?
Dlaczego niektóre tłumaczenia są drogie?

ZRZESZENIE TŁUMACZY ATA

Co oznacza skrót ATA?

Skrót ATA oznacza American Translators Association, jest to amerykańskie zrzeszenie zawodowe tłumaczy pisemnych oraz ustnych.

Kto może zostać członkiem ATA?
Czy numer tłumacza przyznany przez ATA to numer licencji tłumacza?
Czy członkowie ATA zdają egzamin językowy?
Czym różni się tłumacz certyfikowany przez ATA od zwykłego tłumacza?
Jak sprawdzić czy tłumacz jest certyfikowany przez ATA?
Czy tłumacz certyfikowany przez ATA ma pieczęć?
Czy numer członkowski w ATA jest taki sam jak numer certyfikacji?
Czy tłumacz przysięgły i tłumacz certyfikowany przez ATA to to samo?
Czy ATA ma również egzamin dla tłumaczy ustnych?
Czy jest różnica pomiędzy tłumaczem pisemnym a ustnym?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas – chętnie odpowiemy!

Proszę wypełnić rubryki.
Proszę wypełnić rubryki. Ten adres e-mail nie jest prawidłowy.
Proszę wypełnić rubryki.
Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie.
Przepraszamy, ale Twoja wiadomość nie została wysłana.