BLOG

Polski Paszport Chicago

Otrzymanie polskiego paszportu w Chicago Otrzymanie polskiego paszportu

zależy od tego, czy dana osoba miała go w przeszłości i jaka była jego data ważności. Obywatele, których polski paszport wygasł stosunkowo niedawno mogą go odnowić za pośrednictwem Konsulatu. Osoby, które nigdy go nie miały lub ich ostatni polski paszport wygasł bardzo dawno temu muszą najpierw przejść przez procedurę potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

 

 

Odnowienie polskiego paszportu w Chicago Odnowienie polskiego paszportu

czyli złożenie wniosku paszportowego i zdjęcia aby otrzymac polski paszport w Chicago jest obecnie możliwe tylko w Konsulacie. Jakiś czas temu dopuszczalne było składanie wniosków paszportowych przez biura pośredniczące, obecnie jednak już nie ma takiej możliwości. Polskie paszporty są paszportami biometrycznymi, co oznacza, że wizerunek twarzy i odciski palców są zapisane na dokumencie paszportowym w formie elektronicznej. Pobranie odcisków palców następuje przy składaniu wniosku paszportowego w Konsulacie, dlatego należy to zrobić osobiście.

 

 

Potwierdzenie polskiego obywatelstwa w Chicago Potwierdzenie polskiego obywatelstwa

obowiązuje osoby, które urodziły się poza granicami kraju, osoby, których paszport wygasł bardzo dawno temu lub osoby, których tożsamość budzi wątpliwości. Urzędem potwierdzającym polskie obywatelstwo jest urząd wojewódzki w ostatnim miejscu zamieszkania a w przypadku osób, które nigdy nie posiadały miejsca zamieszkania na terenie Polski – Wojewoda Mazowiecki w Warszawie. Osoby urodzone poza granicami kraju muszą dodatkowo dokonać transkrypcji (zwanej również umiejscowieniem) czyli rejestracji urodzenia i/lub małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego, uzyskać polski aktu urodzenia i/lub małżeństwa i z kompletem tych dokumentów stawić się w konsulacie po paszport. Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się łącznie z wnioskiem paszportowym. Osoby, które posiadają aktualny dowód osobisty mogą na jego podstawie ubiegać się o polski paszport.

 

 

Tlumacz przysiegly w Chicago w sprawach polskiego obywatelstwa Potwierdzenie polskiego obywatelstwa

jest procesem weryfikacji, polegającym na sprawdzeniu czy w ciągu wielu lat braku kontaktu z krajem nie doszło do sytuacji, która spowodowałaby utratę polskiego obywatelstwa przy skladaniu aplikacji o polski paszort w Chicago. Wyzwaniem dla wnioskujących jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów (załączników do wniosku) wykazujących kontakty z krajem i poprawność danych osobowych, łącznie z ich stanem cywilnym, jednak w przeważającej większości przypadków jest to formalność kończąca się potwierdzeniem posiadania polskiego obywatelstwa a nie stwierdzeniem jego utraty. Potwierdzenia polskiego obywatelstwa nie dokonuje się dla osób małoletnich (do 18 roku życia), których oboje rodzice są Polakami (tu należy tylko dokonać rejestracji ich urodzenia), ale przeprowadza się dla dzieci z rodziców o różnych obywatelstwach urodzonych przed 15 sierpnia 2012 r.

 

 

Konsulat RP w Chicago przyjmuje petentów Konsulaty przyjmują petentów

po umówieniu wizyty paszportowej za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl. Na wizytę należy przynieść ze sobą zdjęcie paszportowe, wypełniony wniosek paszportowy, wniosek o nadanie numeru PESEL (jeśli nie został on nadany wcześniej), pieniądze na opłatę, ostatni polski paszport, aktualny dokument tożsamości oraz polskie dokumenty wykazujące, że nasze dane w polskich rejestrach są zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości z USA. Najczęściej jest to odpis aktu małżeństwa wykazujący, że po ślubie nosimy nazwisko po mężu, ale może to być również decyzja kierownika USC o dokonaniu administracyjnej zmiany imienia (np. z Jan na John lub z Małgorzaty na Margaret).